Co vyřídit po návratu z porodnice

CO VYŘÍDIT PO NÁVRATU Z PORODNICE?

Po porodu vás kromě příjemných chvil s miminkem čekají ještě následující záležitosti:

  • Uklidit po velkém mejdanu....

  • Návštěva dětského lékaře dítěte u Vás doma.

Telefonicky ihned po návratu z porodnice informujte o narození dítěte dětského lékaře miminka (kterého jste si vybrali a kontaktovali již před porodem), který Vás osobně doma navštíví a provede prohlídku dítěte.

Úřední záležitosti

  • vystavení rodného listu dítěte: v prvních dnech po narození dítěte matrikářka přímo v porodnici přidělí dítěti rodné číslo, příp. vystaví rodný list - nebývá běžné, většinou se pro rodný list rodiče po návratu z porodnice zastaví na matrice městské části, do které spadá porodnice, kde se vaše dítě narodilo; nezapomeňte si do porodnice vzít oddací list, nejlépe kopii, kterou ponecháte matrikářce + občanský průkaz

  • registrace dítěte u zdravotní pojišťovny: dítě je dnem narození automaticky pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako matka dítěte, do 8 dnů je však nutno na pracovišti okresní pobočky této pojišťovny provést registraci dítěte, k tomu je nutno přinést i rodný list dítěte

  • žádost o porodné: o porodné je nutno požádat u Odboru státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště

  • platba odpadu: nového občánka je nutno rovněž nahlásit k platbě za odvoz komunálního odpadu

  • Výše porodného a jeho výplata Porodné se vyplácí v jedné splátce, kterou obdržíte nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne rozhodnutí o přiznání dávky.

   Od ledna 2008 je vypláceno 13 000,- Kč za každé narozené dítě. Při narození více dětí najednou, se částka násobí počtem dětí,        které přišly na svět.

Žádosti přijímají a porodné vyplácejí kontaktní místa Státní sociální podpory na Úřadech práce.

Nesezdaní rodiče

Pokud nejste sezdaní, do porodnice si kromě občanského průkazu maminka musí vzít i svůj rodný list a prohlášení o určení otcovství a jména dítěte, který s otcem dítěte vyřídí na matrice v místě trvalého bydliště.

Nebude-li prohlášení v porodnici mít, nebude otec dítěte v RL uveden a příjmení dítěte bude automaticky po matce.

Máte otázku? Zuzana Vám poradí.777 765 525